OFERTA

Nasze biuro architektoniczne oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę wszystkich etapów inwestycji.

Zakres naszej działalności obejmuje opracowywanie dokumentacji zarówno dla klientów prywatnych, jak i instytucjonalnych, poprzez:

  • opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektów kubaturowych i inżynierskich,
  • adaptacja projektów typowych,
  • projektowanie wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem,
  • przygotowujemy uzgodnienia niezbędne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego (rzeczoznawcy do spraw sanepidu, p.poż, bhp, uzgodnienia konserwatora zabytków)
  • oprócz projektowania nowych obiektów zajmujemy się również przebudową, rozbudową, zmianą sposobu użytkowania istniejących już budynków oraz lokali,

Proces projektowy rozpoczyna się od pierwszego spotkania z Klientem (po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej), na którym wspólnie określamy ogólne wytyczne projektu, środki finansowe jakimi dysponuje inwestor, ustalenie zakresu prac projektowych, terminy. Spotkanie to jest niezobowiązujące i bezpłatne, po nim następuje wycena projektu.

Wyceny projektów są dokonywane indywidualnie w zależności od zakresu prac projektowych jak również powierzchni i kubatury.

Zachęcamy do składania zapytań ofertowych na adres mailowy firmy. Z przyjemnością umówimy się również na spotkanie, na którym będziemy mogli przedstawić naszą ofertę oraz zakres usług.